نمونه کار

تزریق چربی جهت زاویه دار کردن صورت

تزریق چربی جهت زاویه دار کردن صورت
تزریق چربی جهت زاویه دار کردن صورت

تزریق چربی به صورت

تزریق چربی به صورت
تزریق چربی به صورت

تزریق ژل لب با متد روسی

تزریق ژل لب با متد روسی
تزریق ژل لب با متد روسی

زاویه سازی و مدلینگ با تزریق چربی

زاویه سازی و مدلینگ با تزریق چربی
زاویه سازی و مدلینگ با تزریق چربی

تزریق چربی بعد از یک ماه

تزریق چربی بعد از یک ماه
تزریق چربی بعد از یک ماه

ساب سیژن با چربی جهت درمان اسکار آکنه

ساب سیژن با چربی جهت درمان اسکار آکنه
ساب سیژن با چربی جهت درمان اسکار آکنه

تزریق ژل لب با متد روسی

تزریق ژل لب با متد روسی
تزریق ژل لب با متد روسی
اسکرول به بالا