سوالات متداول

سوالات متداول

بله زیرا ریزش مو یک امر ژنتیکی یا تحت عواملی مثل دارو صورت می پذیرد و کاشت مو را تحت تاثیر قرار نمی دهد زیرا مو های کاشته شده اصلا گیرنده لازم برای ریزش را ندارند.

هر چه کاشت مو ها زودتر انجام شود طبیعی تر خواهد بود و جواب بهتری را دریافت خواهید کرد.

اگر روش کاشت موی شما SUT باشد بر خلاف روش های قدیمی تر که نیاز به استراحت یک الی دو هفته ای بود.

در این روش استراحت مطلق مورد نیاز نیست و می توانید از روز بعد با تایید پزشک فعالیت های روزانه خود را ادامه دهید.

هم چنین جای زخم ها بعد از یک هفته به طور کامل بهبود می یابد و قابل تشخیص نخواهد بود.

 

پس از کاشت مو به مدت یک تا سه ماه موها در فاز استراحت هستند و پس از آن و در ماه چهارم موهای کاشته شده شروع به رویش می کنند.

طول این عمل به بزرگی منطقه کاشت و تعداد گرافت های کاشته شده بستگی دارد.

روش های مختلف زمان متفاوتی را می طلبند مثلا در روش هایی که کاشت به کمک دستگاه صورت می گیرد بسیار سریعتر است.

در روش های سنتی عمل ممکن است حدود ده ساعت به طول بیانجامد و معمولا در چند نوبت انجام می شود.

 
اسکرول به بالا